Kościół Świętego Jana

Kościół Św. Jana to kolejny zabytek na mapie Gdańska, który napotkać możemy spacerując wzdłuż Motławy w kierunku Starego Miasta. Kościół ten zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku w stylu gotyckim. Pierwotnie znajdowała się tam mała kaplica, później wzniesiono bazylikowy kościół będący filią św. Katarzyny, czyli najstarszego kościoła parafialnego Gdańska. Jego dzieje sięgają XII w. Odbudowany został ze zniszczeń wojennych i obecnie kryje w swym wnętrzu m.in. epitafium słynnego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. W kościele podziwiać można kamienny ołtarz wykonany w 1612 r. przez Abrahama van den Blocke, który zachował się do dziś , a w bocznych nawach obrazy. Obecnie kościół wykorzystywany jest jako centrum kultury, gdzie odbywają się liczne spektakle czy festiwale.

Gdańsk jest jednymz niewielu miast, które przyciąga turystów bez względu na pogodę. Gdańsk jest miastem, które doświadczyło wielu historycznych wydarzeń, które zostały upamiętnione i do dziś można podziwiać takie atrakcje turystyczne jak :

  • dworzec kolejowy, który został wybudowany na podobieństwo dworca w Gare de Colmar,
  • Żuraw w Gdańsku,
  • Bazylika Mariack,
  • Katedra Oliwska,
  • Latarnia Morska w Gdańsku i wiele innych.

Atrakcje w Gdańsku pozwalają spędzać czas w sposób ciekawy i atrakcyjny. Samo położenie miasta nad Morzem Bałtyckim, przy ujściu Motławy do Wisły sprawiło, że Gdańsk stał się centrum naukowym, kulturalnym oraz węzłem handlowym istotnym z wielu punktów widzenia(militarny, handlowy, turystyczny i inne). Dodatkowo Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem tworzy aglomeracją, która jest określana jako Trójmiasto.

Samo poznawanie miasta warto rozpocząć od Głównego Miasta, które zlokalizowane jest w dzielnicy Śródmieści. Pomimo zniszczeń doznanych w czasie drugiej wojny światowej wciąż jest to miejsce mogące pochwalić się najcenniejszymi zespołami zabytków w Polsce. Potwierdzeniem jest fakt ich umieszczenia na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego. Najpiękniejsze zabytki zobaczyć można wzdłuż Drogi Królewskiej, która prowadzi od Bramy Wyżniej do Bramy Zielonej(tuż przy Motławie). Trasa ta pozwala obejrzeć Katownię wraz z Wieżą Więzienną i umiejscowione tam Muzeum Bursztynu. Dalsza droga prowadzi na Długi Targ, który poprowadzi nas nad Długie Pobrzeże. Stamtąd można dotrzeć do Gdańskiego Żurawia, czyli zabytkowego dźwigu portowego(w którym znajduje się Oddział Muzeum Narodowego). Z kolei w Ratuszu Miejskim umieszczono Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, natomiast tuż za nim znajduje się Bazylika Mariacka(największy, który został wybudowany z cegły kościół na świecie). Jednakże Gdańsk to nie tylko zabytki, ale również wspaniałe lasy, park krajobrazowy i rezerwaty oraz pomniki przyrody.

Jednym z cennych zabytków Gdańska jest Kościół pw. św. Jana, który jest zlokalizowany na Głównym Mieście w Gdańsku. Jest to kościół gotycki,a od 1995 roku pełni funkcję Centrum św. Jana. Pierwsze wzmianki o kaplicy pod tym wezwaniem odnnotowano już w 1358 roku. Natomiast od 1360 roku rozpoczęła się budowa trójnawowej, skromnej świątyni. Budowę tą zakończono dopiero początkiem XV wieku. Od 1415 roku świątynia mogła się poszczycić nowmymi pomieszczeniami jak prezbiterium i transept. Planowano także postawić wieżę, co przerwał zakaz Krzyżaków dotyczący budowy wysokich budynków w okolicy zamku. Z tego powodu sklepienia i wieża zbudowane zostały dopiero w trakcie wojny trzynastoletniej. Z tego okresu pochodzi kształt kościoła zachowany do dziś. W momencie gdy Gdańsk powrócił w granice Polski kościół ten stał się kościołem parafialnym. W okresie wzrostu znaczenia Gdańska na szlaku handlowym kościół ten został obdarowany aż 13 ołtarzami(od cechów rzemieślniczych, zamożnych rodzin oraz bractwa). Niestety w wyniku posiadania zbyt słabych fundamentów, zbyt głębokich pochówków świątynię musiano wzmacniać, gdyż osiadała nierównomiernie na niestabilnym gruncie. Przy kościele pojawiła się biblioteka fundacji Zachariasza Zappio, który był jej sponsorem i budowniczym.

Tymczasem od połowy XVI wieku świątynia stała się luterańska i wtedy pojawił się ogromny, stworzony(przez Abrahama van der Blocke) z szarego piaskowca ołtarz na 12 metrów z dedykacją dla św. Jana Chrzciciela. Ołtarz ten przetrwał i do dziś można podziwiać to dzieło sztuki renesansowej. W trakcie wojny(1945 rok) kościół spłonął, jednakże ocalono wyniesione wcześniej dzieła sztuki. Natomiast końcem lat sześćdziesiątych odbudowano wieżę, a w latach osiemdziesiątych odtworzono sklepienia. Od 1998 roku w kościele można wziąć udział we mszy świętej(w niedziele i święta), co ciekawe liturgia jest sprawowana w językach: kaszubskim i polskim. Centrum św. Jana to także miejsce gromadzące artystów z uwagi na świetną akustykę i możliwość aranżacji wielu wydarzeń kulturalnych. W kościele Sw. Jana znajduje się również siedziba Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Zakłada się prowadzenie w tym miejscu działalności kulturalnej, która pozwoli na organizację różnorodnych przedsięwzięć artystycznych. Dzięki tym planom miejsce to nie pozostanie tylko dziedzictwem historyczno-kulturowym, ale także włączy się w tworzenie współczesnego wyglądu miasta.

Kościół św. Jana w Gdańsku znajduje sięprzy ul. Świętojańskiej 50 i jest jednym z najbardziej cennych zabytków tego miasta. W 2006 roku kościół został wykorzystany jako  sceneria dla spektakli teatralnych X Festiwalu Szekspirowskiego, natomiast w wieży znajdują się garderoby dla artystów. z uwagi na pełnienie funkcji kulturalnej w kościele zamontowano ogrzewanie podłogowe, profesjonalną scenę oraz nagłośnienie. W samym kościele można obejrzeć:

  • liczne epitafia,
  • barokowe stalle dla członków Rady Kościoła,
  • dębowe figury z empory,
  • cykl czterech obrazów „Panny mądre i głupie” czy
  • oryginalne płyty nagrobne.

Kościół ten to nie tylko centru dla odnowy ducha, ale także nowoczesne centrum kulturalne, które warto obdwiedzić.