pl enderuno
665 588 888 soleil@hotel-sopot.com

Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności należy do najciekawszych obiektów, które znajdują się w pobliżu Apartamentów Soleil. Uwagę przyciąga nietypowa, bardzo oryginalna bryła tego budynku w charakterystycznym, rdzawym kolorze.

Zwiedzający mogą zobaczyć tutaj wystawę stałą na temat Solidarności, a także wiele innych interesujących zbiorów.

Europejskie Centrum Solidarności zostało powołane w 2007 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, samorząd województwa pomorskiego, Fundację Centrum Solidarności, miasto Gdańsk i NSZZ Solidarność. Siedziba instytucji mieści się przy ul. Solidarności 1. Budynek otwarto 31 sierpnia 2014 roku w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Europejskie Centrum Solidarności to nowoczesna instytucja kultury. Jej zadaniem jest przede wszystkim utrwalanie pamięci o sukcesie, jakim było zwycięstwo Solidarności. Celem centrum jest promowanie takich wartości jak współpraca, integracja i wspólne dobro poprzez propagowanie wiedzy na temat dorobku Solidarności i Sierpnia ’80. Instytucja prowadzi działalność badawczo-naukową, jest ośrodkiem edukacyjnym oraz prowadzi archiwum, bibliotekę i mediatekę. Centrum jest również przestrzenią publiczną. Oryginalny budynek oddany na użytek tej instytucji to miejsce spotkań osób zainteresowanych praktykowaniem solidarności i obywatelskości.

Europejskie Centrum Solidarności prowadzi działania o szerokim zakresie, między innymi organizuje konferencje i wykłady, przeprowadza projekty obywatelskie i edukacyjne, a także gromadzi cenne archiwalia, chroniąc je przez zapomnieniem i zniszczeniem. W zbiorach instytucji znajdują się tysiące obiektów, na przykład ulotek, nagrań, fotografii i innych eksponatów.

Wystawy w Europejskim Centrum Solidarności

W głównej części budynku zlokalizowana została stała wystawa, która jest poświęcona historii ruchów opozycyjnych, przede wszystkim Solidarności. Ukazuje ona przemiany demokratyczne, które miały miejsce w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Na powierzchni prawie trzech tys. metrów kwadratowych znajduje się siedem sal wystawienniczych. Do dyspozycji zwiedzających oddano nowoczesne rozwiązania takie jak instalacje przestrzenne, zbiory w formie zdigitalizowanej i tablice dotykowe. Można tutaj również obejrzeć oryginalne wyposażenie stoczni. Dostępne są tysiące bezcennych archiwaliów – dokumentów, fotografii, filmów, map, wycinków prasowych.

Zwiedzanie rozpoczyna się od sali ukazującej narodziny Solidarności, gdzie dla gości udostępniono między innymi suwnicę, na której pracowała legenda tego ruchu – Anna Walentynowicz. Można tutaj również obejrzeć archiwalne materiały filmowe. Kolejna sala prezentuje realia życia w kraju demokracji ludowej, na przykład dokumenty operacyjne służby bezpieczeństwa, a także inscenizację ukazującą puste sklepy i ludzi czekających w kolejce.

W sali Solidarność i Nadzieja zwiedzający mogą zapoznać się z wydarzeniami między Sierpniem ’80 a stanem wojennym, kiedy Solidarność mogła działać legalnie jako pierwszy związek zawodowy w tej części Europy. Sala Wojna ze Społeczeństwem poświęcona jest natomiast stanowi wojennemu. Celem tej części wystawy jest ukazanie grozy tego czasu. Można tutaj zobaczyć przejawy działalności organizacji opozycyjnych takie jak ulotki i książki oraz audycje telewizyjne i radiowe. Droga do Demokracji ukazuje przemiany, które doprowadziły do dialogu przy Okrągłym Stole i ostatecznie do wyborów czerwcowych. W sali Triumf Wolności pokazano w jaki sposób przemiany w Polsce wpłynęły również na inne państwa bloku wschodniego, prowadząc kraje Europy Środkowo-Wschodniej na drogę demokracji.

W budynku Europejskiego Centrum Solidarności mają swoją siedzibę organizacje pozarządowe, które działają na rzecz praw człowieka, wolności i dobra wspólnego. Mieści się tutaj również biuro prezydenta Lecha Wałęsy. Odwiedzający mogą skorzystać z ogrodu zimowego, który dostępny jest przez cały rok. Odbywają się tutaj różne wydarzenia artystyczne, jest to także idealne miejsce do odpoczynku i relaksu. Na dachu budynku znajduje się taras widokowy, zlokalizowany 25 metrów nad ziemią. Z tarasu roztacza się piękny widok obejmujący Stare i Główne Miasto, a także tereny dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Można zobaczyć między innymi żurawie stoczniowe, budynek dawnej dyrekcji, Salę BHP, kościoły św. Katarzyny i św. Jakuba, kanał i zakłady przemysłowe.

Wystawa Europejskiego Centrum Solidarności cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, również turystów zagranicznych. Na miejscu przygotowano audioprzekaźniki, które umożliwiają skorzystanie z tłumaczenia na kilka języków.

Europejskie Centrum Solidarności należy do najważniejszych instytucji tego typu w kraju. Jest to miejsce, które powinni odwiedzić wszyscy pasjonaci historii, a także osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie lub po prostu obejrzeć piękny budynek o interesującej, oryginalnej architekturze.

Neptune FountainNext  

Contact form

Copyright © 2018-2024 Apartamenty Soleil w Gdańsku - Privacy policy